Prihlásenie
Pridaj stránku medzi  obľúbené
Login:
Heslo:
    
Hlavné menu
Skip Navigation Links.
Anketa
Momentálne neprebieha žiadna anketa. Návrhy na anketu adresujte na mvp@elfa.sk.
staršie ankety
Vaše názory
Dakujem za všetko nové,čo som sa naučila v tejto oblasti. Bála som sa toho, ale dá sa to zvládnuť.
Veľmi pekne chcem poďakovať celému kolektívu, ktorý pripravil a realizoval záverečné sústredenie a vytvoril príjemnú atmosféru.
Celý projekt sa mi páčil, no nových informácií by som brala ešte viac.
Prijala by som nadstavbu tohto školenia, väčší priestor pre prácu s jednotlivými softvérovými aplikáciami
Tretí modul bol vynikajúci na množstvo nových nápadov, námetov ako zatraktívniť vzdelávanie. Bolo to kvalitné školenie.
Oznamy  
Projekty MVP na ZŠ a MVP na SŠ končia, modernizácia v praxi pokračuje
Ako projekty začali a priebiehali a čo bude ďalej, sa dozviete v nasledujúcom článku.
 13 Nov 2013 /Bulajcikova Eva
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, alebo vzdelávanie nie pre kredity
V ďalšom článku nájdete rozhovor s absolventom projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na Základných školách, Augustinom Šuttom, učiteľkom fyziky.
 07 Nov 2013 /Bulajcikova Eva
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, alebo ako „nepísať“ záverečnú prácu
V nasledujúcom článku nájdete prvý zo série rozhovorov s frekventantmi. Je s mladou absolventkou projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na Základných školách, Monikou Šulovskou, učiteľkou slovenského ...
 22 Oct 2013 /Bulajcikova Eva
Spustenie Digitálnej knižnice!
Radi by sme vás informovali o spustení Digitálnej knižnice ako novej časti vzdelávacieho portálu MVP. Zámerom je na jednom mieste ponúknuť frekventantom všetky vzdelávacie, metodické, technické a podporné materiály pripravené expertnými tímami. Knižnica je dostupná iba po prihlásení. ...
 13 Oct 2010 /Poklemba Tomáš
Projekty MVP teraz už aj na sociálnej sieti Facebook - odteraz sa môžete stať ich priateľmi, alebo vyjadriť mu svoje sympatie
Kliknite na vzdelávací portál www.modernizaciavzdelavania.sk kde pribudla nová funkcionalita zobrazenia profilovej stránky MVP na facebooku. Vyjadriť svoje sympatie profilu MVP môžete prostredníctvom informačného facebook boxu zobrazeného na úvodnej stránke portálu alebo priamo v samotnom ...
 09 Sep 2010 /Poklemba Tomáš
Účastníci si login a heslo pre prístup do LMS portálu volia sami
Účastníci si login a heslo pre prístup do LMS portálu volia sami. Pri registrácii je nutné zadať bezpečnostnú otázku a odpoveď, pre prípady zabudnutia/straty hesla. Zároveň majú účastníci možnosť ...
 29 Sep 2009 /Poklemba Tomáš
12
Moderné vzdelávanie
pre vedomostnú spoločnosť /
Projekty sú spolufinancované
zo zdrojov EÚ


Hlavným riešiteľom projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách a konečným prijímateľom nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ESF je Ústav informácií a prognóz školstva.

Absolventi projektov
Fotogaléria
 
Záverečné sústredenie (UPJŠ Košice) marec 2011
VIAC
Školenie lektrov na Modul 3 august 2010
VIAC
Konferencia MVP 2010 september 2010
VIAC
   
MVP a
 
 
Výzva pre vyplnenie dotazníka spätnej väzby
Pre skvalitnenie ďalších vzdelávacích aktivít projektov je pre nás dôležité poznať spätnú väzbu na školenie, ktoré ste absolvovali.Chceme Vás poprosiť vyplniť nasledujúci dotazník. Dotazník je aktívny 90 minút, pričom jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 5 minút. Venujte prosíme pozornosť všetkým otázkam. V prípade, ak máte záujem doplniť Váš názor, prípadne zaslať pripomienky a návrhy k absolvovanému školeniu, môžete tak urobiť na konci dotazníka.

             Doplnenie Vašich osobných informácií
 
Z dôvodu povinnosti vykazovania údajov pre riadiaci orgán Vás žiadame o doplnenie Vašich nižšie uvedených údajov (označené zelenou hviezdičkou).
 
  Dátum narodenia:* . .  
  Rozdelenie podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi  
  Migrant*    
  Menšina*  
  Zdravotne postihnutý*  
  Iná znevýhodnená osoba *  
  Rozdelenie frekventantov podľa dosiahnutého vzdelania  
  Dosiahnuté vzdelanie: *  
       


 
Výzva na vyplnenie využitia techniky za príslušný štvrťrok/rok
Vážený frekventant/Vážená frekventantka projektov MVP. Žiadame Vás o vyplnenie dotazníkov o využití techniky spätne za tieto štvrťroky:
Využitie techniky ste povinný vypĺňať do ukončenia projektu, teda až do konca roka 2013. Pre úspešný priebeh projektu ako aj pre štatistické vyhodnocovanie využívania techniky dodanej na školy je nevyhnutné aby ste dotazníky využitia dodanej techniky vyplnili po skončení štvrťroku.

             Doplnenie osobných informácií lektora
 
Prosíme Vás o doplnenie/kontrolu Vašich osobných údajov. Povinné údaje sú označené zelenou hviezdičkou.
 
  Titul pred:  
  Titul za:  
  Email: *  
  Telefón: *  
 
  Bydlisko
 
  Ulica: *  
  Číslo: *  
  Mesto: *  
  PSČ: *  
 
  Zamestnávateľ
 
  Názov:  
  Ulica:  
  Mesto:  
  PSČ:  
  Pracovná pozícia: